برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 14 روز دریافت تحریک شنوایی با صدای آشنا (72323 مشاهده)
بررسی‌ تأثیر شیاف‌ دیکلوفناک‌ بر شدت‌ درد پرینه‌ پس‌ از زایمان‌ (24172 مشاهده)
تاثیر ژل دیکلوفناک بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت: کارآزمایی بالینی (20109 مشاهده)
مقایسه قرص های پیشگیری ازبارداری خوراکی منوفازیک و تری فازیک از نظر عوارض جانبی شایع (18181 مشاهده)
تاثیر تعویض سوزن بر عوارض موضعی واکسن هپاتیت B بزرگسالان (18068 مشاهده)
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (15970 مشاهده)
بررسی عوامل خطرزای مادری مرگ داخل رحمی جنین در زنان بستری شده در بیمارستان قائم فیروزآباد فارس در طی سال های 79-1375 (15338 مشاهده)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (14782 مشاهده)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (14411 مشاهده)
عوامل مؤثر بر مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد: یک مطالعه کیفی (14191 مشاهده)
ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان (14181 مشاهده)
خطرات شغلی ناشی از تماس با داروهای آنتی نئوپلاستیک (13639 مشاهده)
علل انسداد روده در کودکان (13569 مشاهده)
مدیریت کنترل درد : دیدگاه بیماران (13263 مشاهده)
سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران (13250 مشاهده)
بررسی تاثیرآموزش بر نحوه عملکرد مراقبت از خود، بیماران دارای ایلئوستومی وکلستومی مراجعه کننده به انجمن استومی ایران درتابستان 1382 (13240 مشاهده)
ارتباط‌ بین‌ اعتقادات‌ دینی‌ و سلامت‌ روان‌ دانشجویان‌ (13175 مشاهده)
بررسی عوارض آی.یو. دی و ارتباط آن با وضعیت شیردهی در زمان جایگذاری (13096 مشاهده)
کاربرد دو نظریه آموزشی در کلاس درس: نظریه ساخت گرا، نظریه یادگیری اجتماعی (13014 مشاهده)
بررسی افسردگی در دانشجویان مراکز آموزش عالی (13013 مشاهده)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (12982 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد بیماری ایدز (12883 مشاهده)
بررسی عوارض جانبی بیست و یک ماهه IUD تی هندی درمراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان کرج در شش ماهه اول سال 1380 (12557 مشاهده)
کیفیت زندگی و ارتباط آن با خودکارآمدی در بیماران تحت همودیالیز (12551 مشاهده)
عوامل‌ مستعد کننده‌ سرطان‌ پستان‌ (12437 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
هپاتیت B قابل پیشگیری و درمان است (53809 دریافت)
عوارض عروقی پس از آنژیوگرافی عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن (10117 دریافت)
تاثیر ژل دیکلوفناک بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت: کارآزمایی بالینی (7206 دریافت)
مدیریت زمان (6941 دریافت)
تأثیر آموزش الگوی حل مسئله اجتماعی دزوریلا و گلد فراید بر مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاری (6139 دریافت)
تاثیر سرمادرمانی‌ بر درد بعداز عمل‌ جراحی‌ زانو (6061 دریافت)
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (5966 دریافت)
ایمن‌ سازی‌ هپاتیت‌ B (5253 دریافت)
بررسی تأثیر برنامه آموزشی خود مراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان (5167 دریافت)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (5124 دریافت)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (5123 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان (5092 دریافت)
مقایسه تأثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی (5036 دریافت)
رفتارهای تطابقی مادران کودکان مبتلا به بیماری های مزمن (4931 دریافت)
رابطه بین مولفه های مذهبی- معنوی با سلامت روان و امید به آینده در کارکنان بیمارستان‌های دولتی شیراز (4879 دریافت)
ارتباط‌ بین‌ اعتقادات‌ دینی‌ و سلامت‌ روان‌ دانشجویان‌ (4692 دریافت)
بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک (4636 دریافت)
شیوع‌ اختلالات‌ رفتاری‌ کودکان‌ در مدارس‌ابتدائی‌ شهرکرد (4615 دریافت)
نیازسنجی جهت برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری خانواده : کاربردی از تکنیک دلفی (4583 دریافت)
بررسی عوامل استرس‌زای شغلی از دیدگاه پرستاران بالینی (4511 دریافت)
مروری بر متون بهداشت دست در ایران (4497 دریافت)
سلامت معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی (4438 دریافت)
سلامت در سالمندان:یک مطالعه مروری (4415 دریافت)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (4334 دریافت)
عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری ایران از دیدگاه بیماران (4280 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 19871 بازدید)
تماس با ما ( 18625 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 13772 بازدید)
سخن سردبیر ( 12831 بازدید)
هدف مجله ( 11604 بازدید)
اطلاعیه ( 11074 بازدید)
مشخصات نشریه ( 10974 بازدید)
شناسنامه ( 10953 بازدید)
فرم ارسال مقاله ( 7960 بازدید)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 4327 بازدید)
خوش آمدید ( 3655 بازدید)
خوش آمدید ( 3165 بازدید)
83 ( 1166 بازدید)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 807 بازدید)
نمونه فرم امضاء نویسندگان ( 767 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فرم ارسال مقاله ( 783 ارسال)
تماس با ما ( 763 ارسال)
هدف مجله ( 465 ارسال)
سخن سردبیر ( 377 ارسال)
اطلاعیه ( 369 ارسال)
خوش آمدید ( 359 ارسال)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 356 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 339 ارسال)
راهنمای منبع نویسی ( 316 ارسال)
مشخصات نشریه ( 291 ارسال)
شناسنامه ( 251 ارسال)
خوش آمدید ( 248 ارسال)
83 ( 6 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 1864 چاپ)
فرم ارسال مقاله ( 1820 چاپ)
تماس با ما ( 1688 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1239 چاپ)
هدف مجله ( 1130 چاپ)
اطلاعیه ( 1104 چاپ)
راهنمای منبع نویسی ( 1087 چاپ)
سخن سردبیر ( 1078 چاپ)
خوش آمدید ( 1018 چاپ)
مشخصات نشریه ( 996 چاپ)
خوش آمدید ( 826 چاپ)
شناسنامه ( 742 چاپ)
83 ( 335 چاپ)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 37 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb