برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 14 روز دریافت تحریک شنوایی با صدای آشنا (84718 مشاهده)
بررسی‌ تأثیر شیاف‌ دیکلوفناک‌ بر شدت‌ درد پرینه‌ پس‌ از زایمان‌ (25400 مشاهده)
تاثیر ژل دیکلوفناک بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت: کارآزمایی بالینی (21986 مشاهده)
تاثیر تعویض سوزن بر عوارض موضعی واکسن هپاتیت B بزرگسالان (19433 مشاهده)
مقایسه قرص های پیشگیری ازبارداری خوراکی منوفازیک و تری فازیک از نظر عوارض جانبی شایع (19397 مشاهده)
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (16323 مشاهده)
بررسی عوامل خطرزای مادری مرگ داخل رحمی جنین در زنان بستری شده در بیمارستان قائم فیروزآباد فارس در طی سال های 79-1375 (15493 مشاهده)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (14980 مشاهده)
بررسی عوارض آی.یو. دی و ارتباط آن با وضعیت شیردهی در زمان جایگذاری (14796 مشاهده)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (14640 مشاهده)
علل انسداد روده در کودکان (14549 مشاهده)
عوامل مؤثر بر مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد: یک مطالعه کیفی (14413 مشاهده)
ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان (14382 مشاهده)
خطرات شغلی ناشی از تماس با داروهای آنتی نئوپلاستیک (14163 مشاهده)
کاربرد دو نظریه آموزشی در کلاس درس: نظریه ساخت گرا، نظریه یادگیری اجتماعی (13430 مشاهده)
سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران (13427 مشاهده)
مدیریت کنترل درد : دیدگاه بیماران (13424 مشاهده)
بررسی تاثیرآموزش بر نحوه عملکرد مراقبت از خود، بیماران دارای ایلئوستومی وکلستومی مراجعه کننده به انجمن استومی ایران درتابستان 1382 (13402 مشاهده)
ارتباط‌ بین‌ اعتقادات‌ دینی‌ و سلامت‌ روان‌ دانشجویان‌ (13270 مشاهده)
بررسی افسردگی در دانشجویان مراکز آموزش عالی (13229 مشاهده)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (13184 مشاهده)
بررسی عوارض جانبی بیست و یک ماهه IUD تی هندی درمراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان کرج در شش ماهه اول سال 1380 (13180 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد بیماری ایدز (13027 مشاهده)
کیفیت زندگی و ارتباط آن با خودکارآمدی در بیماران تحت همودیالیز (12686 مشاهده)
عوامل‌ مستعد کننده‌ سرطان‌ پستان‌ (12656 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
هپاتیت B قابل پیشگیری و درمان است (62738 دریافت)
عوارض عروقی پس از آنژیوگرافی عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن (11556 دریافت)
تاثیر ژل دیکلوفناک بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت: کارآزمایی بالینی (8128 دریافت)
مدیریت زمان (7660 دریافت)
تاثیر سرمادرمانی‌ بر درد بعداز عمل‌ جراحی‌ زانو (6313 دریافت)
تأثیر آموزش الگوی حل مسئله اجتماعی دزوریلا و گلد فراید بر مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاری (6311 دریافت)
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (6068 دریافت)
ایمن‌ سازی‌ هپاتیت‌ B (5969 دریافت)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (5433 دریافت)
بررسی تأثیر برنامه آموزشی خود مراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان (5284 دریافت)
مقایسه تأثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی (5237 دریافت)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (5235 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان (5164 دریافت)
تأثیر استفاده از شکم ‌بند برشدت درد و رضایتمندی بیماران پس از عمل جراحی شکم (5060 دریافت)
رفتارهای تطابقی مادران کودکان مبتلا به بیماری های مزمن (5043 دریافت)
رابطه بین مولفه های مذهبی- معنوی با سلامت روان و امید به آینده در کارکنان بیمارستان‌های دولتی شیراز (4959 دریافت)
ارتباط‌ بین‌ اعتقادات‌ دینی‌ و سلامت‌ روان‌ دانشجویان‌ (4874 دریافت)
شیوع‌ اختلالات‌ رفتاری‌ کودکان‌ در مدارس‌ابتدائی‌ شهرکرد (4806 دریافت)
بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک (4701 دریافت)
مروری بر متون بهداشت دست در ایران (4686 دریافت)
نیازسنجی جهت برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری خانواده : کاربردی از تکنیک دلفی (4683 دریافت)
آسیب نیدل استیک و عوامل مرتبط با آن در پرستاران (4604 دریافت)
سلامت در سالمندان:یک مطالعه مروری (4576 دریافت)
سلامت معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی (4568 دریافت)
بررسی عوامل استرس‌زای شغلی از دیدگاه پرستاران بالینی (4567 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 20279 بازدید)
تماس با ما ( 18816 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 13949 بازدید)
هدف مجله ( 11792 بازدید)
اطلاعیه ( 11225 بازدید)
مشخصات نشریه ( 11128 بازدید)
شناسنامه ( 11127 بازدید)
فرم ارسال مقاله ( 7993 بازدید)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 4380 بازدید)
خوش آمدید ( 3657 بازدید)
خوش آمدید ( 3302 بازدید)
83 ( 1311 بازدید)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 1024 بازدید)
نمونه فرم امضاء نویسندگان ( 916 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فرم ارسال مقاله ( 783 ارسال)
تماس با ما ( 763 ارسال)
هدف مجله ( 465 ارسال)
اطلاعیه ( 369 ارسال)
خوش آمدید ( 359 ارسال)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 356 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 339 ارسال)
راهنمای منبع نویسی ( 316 ارسال)
مشخصات نشریه ( 291 ارسال)
شناسنامه ( 251 ارسال)
خوش آمدید ( 248 ارسال)
83 ( 6 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 1872 چاپ)
فرم ارسال مقاله ( 1826 چاپ)
تماس با ما ( 1704 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1277 چاپ)
هدف مجله ( 1143 چاپ)
اطلاعیه ( 1119 چاپ)
راهنمای منبع نویسی ( 1112 چاپ)
خوش آمدید ( 1025 چاپ)
مشخصات نشریه ( 1015 چاپ)
خوش آمدید ( 827 چاپ)
شناسنامه ( 756 چاپ)
83 ( 345 چاپ)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 55 چاپ)
نمونه فرم امضاء نویسندگان ( 54 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb