برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مقایسه قرص های پیشگیری ازبارداری خوراکی منوفازیک و تری فازیک از نظر عوارض جانبی شایع (15229 مشاهده)
روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 14 روز دریافت تحریک شنوایی با صدای آشنا (15105 مشاهده)
بررسی‌ تأثیر شیاف‌ دیکلوفناک‌ بر شدت‌ درد پرینه‌ پس‌ از زایمان‌ (14910 مشاهده)
بررسی عوامل خطرزای مادری مرگ داخل رحمی جنین در زنان بستری شده در بیمارستان قائم فیروزآباد فارس در طی سال های 79-1375 (14403 مشاهده)
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (14249 مشاهده)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (13695 مشاهده)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (13257 مشاهده)
ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان (13254 مشاهده)
عوامل مؤثر بر مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد: یک مطالعه کیفی (13119 مشاهده)
بررسی تاثیرآموزش بر نحوه عملکرد مراقبت از خود، بیماران دارای ایلئوستومی وکلستومی مراجعه کننده به انجمن استومی ایران درتابستان 1382 (12631 مشاهده)
ارتباط‌ بین‌ اعتقادات‌ دینی‌ و سلامت‌ روان‌ دانشجویان‌ (12563 مشاهده)
سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران (12349 مشاهده)
مدیریت کنترل درد : دیدگاه بیماران (12292 مشاهده)
تاثیر تعویض سوزن بر عوارض موضعی واکسن هپاتیت B بزرگسالان (12155 مشاهده)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (12122 مشاهده)
بررسی افسردگی در دانشجویان مراکز آموزش عالی (11996 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد بیماری ایدز (11911 مشاهده)
کیفیت زندگی و ارتباط آن با خودکارآمدی در بیماران تحت همودیالیز (11897 مشاهده)
تأثیر ورزش‌ بعد از زایمان‌ بروضعیت‌ جسمانی‌ زنان‌ نخست‌زا (11742 مشاهده)
تأثیر تماس کانگورویی بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر و موفقیت شیردهی در نخست‌زایان (11680 مشاهده)
آسیب شناسی آموزش به مددجو : یک مطالعه کیفی (11553 مشاهده)
عوامل‌ مستعد کننده‌ سرطان‌ پستان‌ (11394 مشاهده)
مقایسه توانایی تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری ترم های اول و آخر و پرستاران بالینی (11379 مشاهده)
تاثیر مراقبت اختصاصی مامایی در طول لیبر بر نوع زایمان (11298 مشاهده)
کاربرد دو نظریه آموزشی در کلاس درس: نظریه ساخت گرا، نظریه یادگیری اجتماعی (11238 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (5341 دریافت)
تأثیر آموزش الگوی حل مسئله اجتماعی دزوریلا و گلد فراید بر مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاری (4952 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان (4632 دریافت)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (4581 دریافت)
رفتارهای تطابقی مادران کودکان مبتلا به بیماری های مزمن (4477 دریافت)
بررسی تأثیر برنامه آموزشی خود مراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان (4441 دریافت)
بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک (4227 دریافت)
تاثیر سرمادرمانی‌ بر درد بعداز عمل‌ جراحی‌ زانو (4226 دریافت)
رابطه بین مولفه های مذهبی- معنوی با سلامت روان و امید به آینده در کارکنان بیمارستان‌های دولتی شیراز (4155 دریافت)
بررسی عوامل استرس‌زای شغلی از دیدگاه پرستاران بالینی (4118 دریافت)
نیازسنجی جهت برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری خانواده : کاربردی از تکنیک دلفی (4011 دریافت)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (3961 دریافت)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (3942 دریافت)
تأثیر تماس کانگورویی بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر و موفقیت شیردهی در نخست‌زایان (3777 دریافت)
ارتباط خلاقیت با رضایت شغلی و سلامت روان در زنان پرستار (3768 دریافت)
رابطه سبک های دلبستگی با همدلی در دانشجویان پرستاری (3706 دریافت)
عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری ایران از دیدگاه بیماران (3675 دریافت)
ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان (3644 دریافت)
سلامت در سالمندان:یک مطالعه مروری (3563 دریافت)
مروری بر متون بهداشت دست در ایران (3508 دریافت)
سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران (3460 دریافت)
سلامت معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی (3414 دریافت)
مقایسه تأثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی (3373 دریافت)
سبک های مقابله ای و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت (3257 دریافت)
ارتباط سطح هماتوکریت سه ماهه اول و سوم بارداری با پره اکلامپسی (3252 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 18372 بازدید)
تماس با ما ( 17944 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 13210 بازدید)
فرم درخواست چاپ ( 13149 بازدید)
سخن سردبیر ( 11627 بازدید)
هدف مجله ( 10908 بازدید)
اطلاعیه ( 10581 بازدید)
مشخصات نشریه ( 10471 بازدید)
شناسنامه ( 10214 بازدید)
فرم اشتراک نشریه ( 9581 بازدید)
فرم ارسال مقاله ( 7804 بازدید)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 4169 بازدید)
خوش آمدید ( 3631 بازدید)
خوش آمدید ( 2908 بازدید)
83 ( 899 بازدید)
نمونه فرم امضاء نویسندگان ( 296 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فرم ارسال مقاله ( 783 ارسال)
تماس با ما ( 763 ارسال)
هدف مجله ( 465 ارسال)
فرم درخواست چاپ ( 440 ارسال)
سخن سردبیر ( 377 ارسال)
اطلاعیه ( 369 ارسال)
خوش آمدید ( 359 ارسال)
فرم اشتراک نشریه ( 357 ارسال)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 356 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 339 ارسال)
راهنمای منبع نویسی ( 316 ارسال)
مشخصات نشریه ( 291 ارسال)
شناسنامه ( 251 ارسال)
خوش آمدید ( 248 ارسال)
83 ( 6 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 1801 چاپ)
فرم ارسال مقاله ( 1796 چاپ)
تماس با ما ( 1658 چاپ)
فرم درخواست چاپ ( 1355 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1162 چاپ)
هدف مجله ( 1097 چاپ)
اطلاعیه ( 1074 چاپ)
راهنمای منبع نویسی ( 1056 چاپ)
سخن سردبیر ( 1047 چاپ)
خوش آمدید ( 1004 چاپ)
فرم اشتراک نشریه ( 993 چاپ)
مشخصات نشریه ( 963 چاپ)
خوش آمدید ( 814 چاپ)
شناسنامه ( 716 چاپ)
83 ( 314 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb