برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مقایسه قرص های پیشگیری ازبارداری خوراکی منوفازیک و تری فازیک از نظر عوارض جانبی شایع (14900 مشاهده)
بررسی عوامل خطرزای مادری مرگ داخل رحمی جنین در زنان بستری شده در بیمارستان قائم فیروزآباد فارس در طی سال های 79-1375 (14116 مشاهده)
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (13751 مشاهده)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (13246 مشاهده)
ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان (12963 مشاهده)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (12830 مشاهده)
عوامل مؤثر بر مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد: یک مطالعه کیفی (12798 مشاهده)
بررسی‌ تأثیر شیاف‌ دیکلوفناک‌ بر شدت‌ درد پرینه‌ پس‌ از زایمان‌ (12751 مشاهده)
بررسی تاثیرآموزش بر نحوه عملکرد مراقبت از خود، بیماران دارای ایلئوستومی وکلستومی مراجعه کننده به انجمن استومی ایران درتابستان 1382 (12488 مشاهده)
ارتباط‌ بین‌ اعتقادات‌ دینی‌ و سلامت‌ روان‌ دانشجویان‌ (12348 مشاهده)
سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران (12043 مشاهده)
مدیریت کنترل درد : دیدگاه بیماران (11941 مشاهده)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (11838 مشاهده)
بررسی افسردگی در دانشجویان مراکز آموزش عالی (11693 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد بیماری ایدز (11657 مشاهده)
کیفیت زندگی و ارتباط آن با خودکارآمدی در بیماران تحت همودیالیز (11651 مشاهده)
تاثیر تعویض سوزن بر عوارض موضعی واکسن هپاتیت B بزرگسالان (11594 مشاهده)
روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 14 روز دریافت تحریک شنوایی با صدای آشنا (11569 مشاهده)
تأثیر تماس کانگورویی بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر و موفقیت شیردهی در نخست‌زایان (11538 مشاهده)
تأثیر ورزش‌ بعد از زایمان‌ بروضعیت‌ جسمانی‌ زنان‌ نخست‌زا (11521 مشاهده)
آسیب شناسی آموزش به مددجو : یک مطالعه کیفی (11347 مشاهده)
مقایسه توانایی تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری ترم های اول و آخر و پرستاران بالینی (11217 مشاهده)
عوامل‌ مستعد کننده‌ سرطان‌ پستان‌ (11175 مشاهده)
تاثیر مراقبت اختصاصی مامایی در طول لیبر بر نوع زایمان (11102 مشاهده)
مقایسه فعالیتهای ورزشی قبل از بارداری تا سه ماهه اول پس از زایمان (11049 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (5071 دریافت)
تأثیر آموزش الگوی حل مسئله اجتماعی دزوریلا و گلد فراید بر مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاری (4553 دریافت)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (4361 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان (4343 دریافت)
رفتارهای تطابقی مادران کودکان مبتلا به بیماری های مزمن (4294 دریافت)
تاثیر سرمادرمانی‌ بر درد بعداز عمل‌ جراحی‌ زانو (4126 دریافت)
بررسی تأثیر برنامه آموزشی خود مراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان (4123 دریافت)
بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک (4053 دریافت)
بررسی عوامل استرس‌زای شغلی از دیدگاه پرستاران بالینی (3945 دریافت)
رابطه بین مولفه های مذهبی- معنوی با سلامت روان و امید به آینده در کارکنان بیمارستان‌های دولتی شیراز (3835 دریافت)
نیازسنجی جهت برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری خانواده : کاربردی از تکنیک دلفی (3802 دریافت)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (3744 دریافت)
تأثیر تماس کانگورویی بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر و موفقیت شیردهی در نخست‌زایان (3688 دریافت)
ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان (3538 دریافت)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (3537 دریافت)
ارتباط خلاقیت با رضایت شغلی و سلامت روان در زنان پرستار (3469 دریافت)
رابطه سبک های دلبستگی با همدلی در دانشجویان پرستاری (3439 دریافت)
سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران (3303 دریافت)
عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری ایران از دیدگاه بیماران (3302 دریافت)
سلامت در سالمندان:یک مطالعه مروری (3188 دریافت)
ارتباط سطح هماتوکریت سه ماهه اول و سوم بارداری با پره اکلامپسی (3176 دریافت)
مقایسه تأثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی (3097 دریافت)
ارتباط صفات شخصیت و انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرستاری (3053 دریافت)
تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده بر مهارتهای پیشگیری از ایدز در نوجوانان (3039 دریافت)
سلامت معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی (3037 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 17564 بازدید)
تماس با ما ( 17522 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 12785 بازدید)
فرم درخواست چاپ ( 12765 بازدید)
سخن سردبیر ( 11153 بازدید)
هدف مجله ( 10458 بازدید)
اطلاعیه ( 10154 بازدید)
مشخصات نشریه ( 10053 بازدید)
شناسنامه ( 9484 بازدید)
فرم اشتراک نشریه ( 9211 بازدید)
فرم ارسال مقاله ( 7729 بازدید)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 4057 بازدید)
خوش آمدید ( 3596 بازدید)
خوش آمدید ( 2833 بازدید)
83 ( 839 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فرم ارسال مقاله ( 783 ارسال)
تماس با ما ( 763 ارسال)
هدف مجله ( 465 ارسال)
فرم درخواست چاپ ( 440 ارسال)
سخن سردبیر ( 377 ارسال)
اطلاعیه ( 369 ارسال)
خوش آمدید ( 359 ارسال)
فرم اشتراک نشریه ( 357 ارسال)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 356 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 339 ارسال)
راهنمای منبع نویسی ( 316 ارسال)
مشخصات نشریه ( 291 ارسال)
شناسنامه ( 251 ارسال)
خوش آمدید ( 248 ارسال)
83 ( 6 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فرم ارسال مقاله ( 1784 چاپ)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 1757 چاپ)
تماس با ما ( 1643 چاپ)
فرم درخواست چاپ ( 1334 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1126 چاپ)
هدف مجله ( 1085 چاپ)
اطلاعیه ( 1057 چاپ)
سخن سردبیر ( 1031 چاپ)
راهنمای منبع نویسی ( 1023 چاپ)
خوش آمدید ( 994 چاپ)
فرم اشتراک نشریه ( 977 چاپ)
مشخصات نشریه ( 950 چاپ)
خوش آمدید ( 802 چاپ)
شناسنامه ( 699 چاپ)
83 ( 306 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb