برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 14 روز دریافت تحریک شنوایی با صدای آشنا (91089 مشاهده)
بررسی‌ تأثیر شیاف‌ دیکلوفناک‌ بر شدت‌ درد پرینه‌ پس‌ از زایمان‌ (25930 مشاهده)
تاثیر ژل دیکلوفناک بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت: کارآزمایی بالینی (22687 مشاهده)
تاثیر تعویض سوزن بر عوارض موضعی واکسن هپاتیت B بزرگسالان (20082 مشاهده)
مقایسه قرص های پیشگیری ازبارداری خوراکی منوفازیک و تری فازیک از نظر عوارض جانبی شایع (19963 مشاهده)
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (16493 مشاهده)
بررسی عوارض آی.یو. دی و ارتباط آن با وضعیت شیردهی در زمان جایگذاری (15732 مشاهده)
بررسی عوامل خطرزای مادری مرگ داخل رحمی جنین در زنان بستری شده در بیمارستان قائم فیروزآباد فارس در طی سال های 79-1375 (15600 مشاهده)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (15123 مشاهده)
علل انسداد روده در کودکان (14874 مشاهده)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (14730 مشاهده)
عوامل مؤثر بر مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد: یک مطالعه کیفی (14535 مشاهده)
ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان (14488 مشاهده)
خطرات شغلی ناشی از تماس با داروهای آنتی نئوپلاستیک (14482 مشاهده)
کاربرد دو نظریه آموزشی در کلاس درس: نظریه ساخت گرا، نظریه یادگیری اجتماعی (13595 مشاهده)
سلامت معنوی دانشجویان پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران (13574 مشاهده)
بررسی عوارض جانبی بیست و یک ماهه IUD تی هندی درمراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان کرج در شش ماهه اول سال 1380 (13569 مشاهده)
مدیریت کنترل درد : دیدگاه بیماران (13530 مشاهده)
بررسی تاثیرآموزش بر نحوه عملکرد مراقبت از خود، بیماران دارای ایلئوستومی وکلستومی مراجعه کننده به انجمن استومی ایران درتابستان 1382 (13495 مشاهده)
ارتباط‌ بین‌ اعتقادات‌ دینی‌ و سلامت‌ روان‌ دانشجویان‌ (13353 مشاهده)
بررسی افسردگی در دانشجویان مراکز آموزش عالی (13340 مشاهده)
تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (13312 مشاهده)
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری در مورد بیماری ایدز (13125 مشاهده)
ارتباط بین کم خونی فقر آهن و بیماری میگرن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان آیت اللهکاشانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (12868 مشاهده)
کیفیت زندگی و ارتباط آن با خودکارآمدی در بیماران تحت همودیالیز (12796 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
هپاتیت B قابل پیشگیری و درمان است (67278 دریافت)
عوارض عروقی پس از آنژیوگرافی عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن (12064 دریافت)
تاثیر ژل دیکلوفناک بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت: کارآزمایی بالینی (8464 دریافت)
مدیریت زمان (8028 دریافت)
تاثیر سرمادرمانی‌ بر درد بعداز عمل‌ جراحی‌ زانو (6461 دریافت)
تأثیر آموزش الگوی حل مسئله اجتماعی دزوریلا و گلد فراید بر مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاری (6379 دریافت)
ایمن‌ سازی‌ هپاتیت‌ B (6367 دریافت)
ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی (6133 دریافت)
تأثیر استفاده از شکم ‌بند برشدت درد و رضایتمندی بیماران پس از عمل جراحی شکم (5661 دریافت)
تاثیر ورزش‌ دوران‌ بارداری‌ برسرانجام‌ حاملگی‌ (5503 دریافت)
بررسی تأثیر برنامه آموزشی خود مراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان (5343 دریافت)
مقایسه تأثیر پانسمان خشک و مرطوب بر بهبودی زخم سوختگی (5320 دریافت)
ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز (5306 دریافت)
رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان (5214 دریافت)
رفتارهای تطابقی مادران کودکان مبتلا به بیماری های مزمن (5097 دریافت)
رابطه بین مولفه های مذهبی- معنوی با سلامت روان و امید به آینده در کارکنان بیمارستان‌های دولتی شیراز (4992 دریافت)
ارتباط‌ بین‌ اعتقادات‌ دینی‌ و سلامت‌ روان‌ دانشجویان‌ (4942 دریافت)
شیوع‌ اختلالات‌ رفتاری‌ کودکان‌ در مدارس‌ابتدائی‌ شهرکرد (4874 دریافت)
آسیب نیدل استیک و عوامل مرتبط با آن در پرستاران (4822 دریافت)
مروری بر متون بهداشت دست در ایران (4773 دریافت)
بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک (4735 دریافت)
نیازسنجی جهت برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری خانواده : کاربردی از تکنیک دلفی (4733 دریافت)
کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای پیش بینی قصد و رفتار استفاده از راهبردهای سواد سلامت در پرستاران (4720 دریافت)
آگاهی و نگرش مادران نسبت به تربیت جنسی کودکان پیش دبستانی (4717 دریافت)
سلامت در سالمندان:یک مطالعه مروری (4632 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 20463 بازدید)
تماس با ما ( 18914 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 14036 بازدید)
هدف مجله ( 11882 بازدید)
اطلاعیه ( 11293 بازدید)
شناسنامه ( 11205 بازدید)
مشخصات نشریه ( 11188 بازدید)
فرم ارسال مقاله ( 8006 بازدید)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 4408 بازدید)
خوش آمدید ( 3657 بازدید)
خوش آمدید ( 3374 بازدید)
83 ( 1393 بازدید)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 1140 بازدید)
نمونه فرم امضاء نویسندگان ( 986 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فرم ارسال مقاله ( 783 ارسال)
تماس با ما ( 763 ارسال)
هدف مجله ( 465 ارسال)
اطلاعیه ( 369 ارسال)
خوش آمدید ( 359 ارسال)
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 356 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 339 ارسال)
راهنمای منبع نویسی ( 316 ارسال)
مشخصات نشریه ( 291 ارسال)
شناسنامه ( 251 ارسال)
خوش آمدید ( 248 ارسال)
83 ( 6 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضاء‌هیئت تحریریه ( 1881 چاپ)
فرم ارسال مقاله ( 1829 چاپ)
تماس با ما ( 1713 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1299 چاپ)
هدف مجله ( 1152 چاپ)
اطلاعیه ( 1129 چاپ)
راهنمای منبع نویسی ( 1126 چاپ)
خوش آمدید ( 1034 چاپ)
مشخصات نشریه ( 1025 چاپ)
خوش آمدید ( 827 چاپ)
شناسنامه ( 768 چاپ)
83 ( 354 چاپ)
بانک ها و نمایه نامه ها ( 67 چاپ)
نمونه فرم امضاء نویسندگان ( 65 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb