نشریه پرستاری ایران- اهداف و زمینه‌ها
هدف مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشریه پرستاری ایران، از انتشارات رسمی، علمی‌ و دارای فرایند مرور توسط همتایان است که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد و به صورت دوماهنامه، با همکاری انجمن علمی‌ پرستاری ایران منتشر می‌شود و دسترسی آزاد و نامحدود به آن وجود دارد. نشریه پرستاری ایران از طریق انتشار تحقیقات و مقالاتی که از کیفیت بالایی بر خوردار هستند به پیشرفت پرستاری و مراقبت بهداشتی کمک می‌کند. این نشریه بیشتر بر مقالات اصیل تحقیقی که دانش اساسی لازم برای توسعه پرستاری و مراقبت بهداشتی با کیفیت، آموزش پرستاری، اخلاق پرستاری، مدیریت و سیاست گذاری پرستاری را توسعه می دهد تمرکز دارد. با اینحال مقالات مروری، گزارش‌های کوتاه پژوهشی و گزارش موارد نادر را نیز می‌پذیرد.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری ایران:
http://ijn.iums.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب