راهنمای نگارش مقاله

 

  بسمه تعالی

 

  راهنمای نویسندگان

 

  هدف و حوزه

  نشریه پرستاری ایران، از انتشارات رسمی، علمی‌ و دارای فرایند مرور توسط همتایان است که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد و به صورت دو ماهنامه، با همکاری انجمن علمی‌ پرستاری ایران منتشر می‌شود و دسترسی آزاد و نامحدود به آن وجود دارد. نشریه پرستاری ایران از طریق انتشار تحقیقات و مقالاتی که از کیفیت بالایی بر خوردار هستند به پیشرفت پرستاری و مراقبت بهداشتی کمک می‌کند. این نشریه بیشتر بر مقالات اصیل تحقیقی که دانش اساسی لازم برای توسعه پرستاری و مراقبت بهداشتی با کیفیت، آموزش پرستاری، اخلاق پرستاری، مدیریت و سیاست گذاری پرستاری را توسعه می دهد تمرکز دارد. با اینحال مقالات مروری، گزارش‌های کوتاه پژوهشی و گزارش موارد نادر را نیز می‌پذیرد.

 

  بیانیه اخلاقی ناشر

  نشریه پرستاری ایران اهمیت توسعه بالاترین استانداردهای اخلاقی را تشخیص داده و نسبت به ارتقاء عملکردهای اخلاقی نشر پایبند است. ما معتقدیم که سنجش اخلاق نشر یکی از جنبه های مهم فرایند ویراستاری و داوری توسط همگنان است و به این ترتیب در حیطه مسئولیت سردبیر و ویراستار علمی نشریه قرار دارد. ما به عنوان بخشی از تعهد خود نسبت به بهبود مرور توسط همتایان ابزارهایی را برای کمک و راهنمایی ویراستاران در این رابطه عرضه کرده ایم تا نشری اخلاقی را توسعه دهیم.   

  نحوه ارسال مقالات

  · نویسندگان لازم است مقالات خود را به صورت الکترونیک ارسال نمایند. جهت ارسال الکترونیک مقالات لطفاً به آدرس URL:http://semat.iums.ac.ir/js/ijn/ مراجعه نمایید.
 

 به منظور فراهم‌سازی امکان شناسایی، تمایز و یکتاسازی اسامی نویسندگان مقالات، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلاتعلوم پزشکی کشور، الزامی‌ است. لذا هنگام سابمیت مقاله ضروری است تمام نویسندگان شناسه ORCID را در مقاله ذکر نمایند تا پس از انتشار مقاله، شناسه D ORCID  در نسخه مربوطه در وب سایت مجله نمایش داده شود.
 http://ijn.iums.ac.ir/download.php?grand=46108&dfile=files/site1/files/manual_orcid_(2).pdf
 f

  · لازم است نامه ای به سردبیر شامل عنوان مقاله، اسامی‌ نویسندگان و ذکر این نکته که مقاله پیش از این به سایر مجلات ارسال یا در جای دیگر انتشار نیافته است را اضافه نمائید.

  · در صورتی که مقاله قبلاً به مجله ای ارسال و پذیرفته نشده است، لازم است نویسندگان اطلاعات کامل برای تحلیل مناسب مقاله را ارائه دهند.

  · مقالات باید به صورت یک خط در میان ( double space ) با فونت بی لوتوس و سایز 14 بر یک روی صفحه A4 با حاشیه مشخص در هر دو سمت تایپ شود. طول مقالات نباید بیش از 6000 کلمه (14صفحه) برای مقالات مروری و 4000 کلمه (12 صفحه) برای مقالات اصیل تحقیقی باشد. صفحات فوق شامل متن اصلی، نمودارها، جداول، تصاویر (به جزء منابع) است. جداول و تصاویر باید در انتهای مقاله درج شود. جداول نباید در قالب تصاویر ارسال گردد.

  · نویسندگان باید متذکر شوند که این مقاله منحصراً برای نشریه پرستاری ایران ارسال شده است. متن مقاله باید در سند word با فرمت office 2007 تهیه و ارسال شود. تصاویر باید در فرمت JPEG یا GIF ارسال گردد.

 

  آماده کردن نسخه ارسالی

  مقالات اصیل پژوهشی باید شامل صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، روش بررسی، یافته ها، بحث و نتیجه‌گیری،تعارض منافع، تقدیر و تشکر و منابع باشد.

  · صفحه عنوان: این صفحه باید شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی تمامی‌ نویسندگان و بالاترین درجه علمی‌ آن‌ها، واحد یا مؤسسه ای که در آن فعالیت می‌کنند،  و فقط شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول جهت درج در نشریه نوشته شود.  (تمامی موارد لازم است به زبان فارسی و انگلیسی ذکر شود).

  · چکیده: چکیده نباید از 300- 250 کلمه تجاوز کند و به ترتیب دارای بخش‌های زمینه و هدف، روش بررسی (نوع طرح، نمونه پژوهش، حجم نمونه، روش نمونه گیری، محیط پژوهش، نام ابزارها، آزمون و نرم افزار آماری)، یافته‌ها (نتایج مهم در رابطه با اهداف، به همراه نتایج آزمون آماری و مقدار معنی داری) و نتیجه گیری (در رابطه با هدف اصلی به همراه توصیه کاربرد و پیشنهاد پژوهش های پیگیری کننده) باشد. در انتهای مقاله لازم است 5-3 کلید واژه ذکر شود. به این منظور به نویسندگان توصیه می‌شود که از لیست عناوین موضوعی طبی ایندکس مدیکوس ( Mesh ) استفاده نمایند. نویسندگان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.nim.nih.gov/mesh/MBrowser.html مراجعه کنند.

  · چکیده باید به زبان فارسی و انگلیسی (دقیقاّ مطابق متن فارسی) تهیه شده و محتوای مقاله را به درستی منعکس کند.

  · مقدمه: مقدمه باید شامل ضرورت و اهمیت انجام پژوهش، سابقه علمی‌مرتبط با موضوع، بیان روشن اهداف، فرضیه‌ها و سؤال‌های پژوهش باشد. مقدمه نباید مرور وسیع مطالعات را در بر داشته و یا شامل داده‌ها یا جمع بندی مطالعه فعلی باشد.

  · روش بررسی: این بخش باید شامل توضیح دقیق در مورد روش مطالعه شامل نوع مطالعه، طراحی مطالعه، نمونه، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه، معیارهای ورود و خروج، ابزار و روش گردآوری داده‌ها، نحوه انجام آزمایش‌ها، روایی و پایایی ابزار و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها باشد. چنانچه ابزاری در مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است لازم است نام و آدرس سازنده آن در پرانتز ذکر شود. در صورت استفاده از روش‌های تثبیت شده، دادن رفرنس به مورد مربوطه کافی است؛ اما در مورد استفاده از روش‌های جدید لازم است اطلاعات کافی در مورد آن داده شود به طوری‌که سایر نویسندگان قادر به انجام آن باشند. چنانچه از دارویی استفاده شده باشد، نام ژنریک، دوز، و نحوه تجویز باید ذکر شود. در مورد بیماران باید سن و جنس همراه با میانگین ± انحراف معیار ذکر شود. در صورت استفاده از برنامه‌های رایانه ای آماری لازم است نام برنامه به طور مشخص ذکر شود. سیستم اطلاعاتی به کار رفته باید به وضوح نام برده شود.
ملاحظات اخلاقی نیز باید در بخش مواد و روش‌ها قید شود. 1) لطفاً ذکر کنید که رضایت آگاهانه از تمام نمونه‌های انسانی بزرگسال و والدین یا قیم قانونی خردسالان اخذ شده است. ذکر نام کمیته اخلاقی که طرح را تصویب کرده است و کد تخصیص یافته الزامی است. 2) مشخص کنید که نگهداری و مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی با رهنمودهای موسسات ملی بهداشتی در مورد استفاده انسان‌ها از حیوانات آزمایشگاهی و یا با رهنمودهای مؤسسه شما مطابقت دارد.

  · یافته‌ها: نتایج باید در قالب متن، جدول و تصاویر عرضه شود. تمامی‌ متن جدول نباید در متن تکرار شده باشد بلکه باید به جدول رفرنس داده شود. مقاله‌های طولانی تر ممکن است نیاز به عناوین فرعی داشته باشند (خصوصاً در قسمت نتایج و بحث) تا محتوای آن ‌ ها را روشن تر نماید.

  · بحث و نتیجه گیری: باید بر یافته‌های فعلی و تفاوت‌ها شباهت‌های آن با سایر کارهای انجام شده در حیطه مربوطه که توسط سایر افراد انجام گرفته تاکید داشته باشد. جزئیات داده‌ها نباید دوباره در این بخش تکرار شود. لازم است بر جنبه‌های تازه و مهم مطالعه و جمع بندی که پس از آن مطرح می‌گردد تأکید شود. بر این اساس بحث به طور خلاصه باید شامل ارائه خلاصه یافته‌ها در رابطه با هر یک از اهداف پژوهش، مقایسه یافته های به دست آمده با دیگر پژوهش‌های انجام شده در ایران و جهان، تعبیر و تفسیر یافته‌ها در رابطه با اهداف، پاسخ روشن و قطعی به سئوال‌های پژوهش، رد یا قبول فرضیه‌های پژوهش و ارائه پیشنهادات برای کاربرد یافته‌ها و پژوهش‌های بعدی باشد.

  · تقدیر و تشکر: از تمامی‌افرادی که سهمی‌در مطالعه داشته اما از معیارهای نویسندگی مقاله برخوردار نیستند می‌توان در این بخش تشکر کرد. این افراد شامل کسانی هستند که از لحاظ فنی و نگارش کمک کرده اند. همین‌طور از مسؤول واحدی که حمایت کلی برای پژوهش را ایجاد کرده است می‌توان قدردانی کرد. از حمایت‌های مالی و فراهم کنندگان مواد و وسایل نیز در این بخش قدردانی می‌شود. در صورتی که مقاله منتج از پایان نامه یا طرح پژوهشی است، لطفاّ در این بخش کد طرح یا پایان نامه، رشته و مقطع تحصیلی را ذکر بفرمایید.

  مقالات مروری ( Review articles ):

  با احاطه کامل به موضوع و با استفاده از تعداد قابل قبول منابع علمی‌ تهیه شود و شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و انگلیسی، کلیات و تاریخچه ای راجع به موضوع، هدف از انجام مطالعه، مطالب علمی‌ و مطالعات انجام شده در رابطه با موضوع، تجزیه و تحلیل و بحث در رابطه با پژوهش‌های ارائه شده و نتیجه‌گیری باشد. نتیجه گیری شامل جمع بندی و نتیجه کلی است. همچنین پیشنهادات سازنده برای آینده بیان شود.

  گزارش موارد نادر و جالب ( Case reports ):

  لازم است علاوه بر موارد کلی مربوط به مقالات اصیل پژوهشی دارای عنوان مشخص بوده و در برگیرنده شرح حال مربوط به بیمار (نه بیماری)، بحث مربوط به گزارش تهیه شده (بدون نیاز به مروری بر مقالات و کارهای انجام شده قبلی)، نکات مهم مورد توجه و درس‌هایی که باید از آن آموخت باشد. به علاوه پیام علمی‌و آموزشی را به خواننده برساند.

  گزارش‌های کوتاه پژوهشی ( Brief research reports ):

  همانند مقالات پژوهشی، لیکن به صورت بسیار فشرده و مختصر تهیه شود.

 

  سایر جزییات آماده کردن مقالات

  · جدول‌ها: جدول‌ها به تعداد محدود (حد اکثر 5 جدول) تهیه می‌شود. مشخصات جدول باید در بالای آن قرار گیرد و به صورت تصویر ارسال نشود. توضیحات مربوط به جدول به صورت پانوشت در ذیل آن ذکر شود.

  · تصاویر: تصاویر به تعداد محدود با کیفیت بالا بر روی صفحات جداگانه تهیه و ارسال شود. عنوان تصویر باید در زیر آن قرار گیرد. داده‌های یکسان نباید هم به صورت متن، هم جدول و هم تصویر عرضه شود.
  . نشریه پرستاری ایران پاورقی ندارد، لطفاّ اسامی اشخاص غیر ایرانی را در متن به انگلیسی بنویسید. سایر اسامی انگلیسی که معادل فارسی ندارند نیز باید به صورت انگلیسی در متن نوشته شود.
  . لطفاّ سئوالات و اصلاحات مد نظر داوران را ظرف مدت حداکثر یک ماه و اصلاحات ویراستار یا سردبیر را حداکثر ظرف مدت یک هفته انجام داده و ارسال نمایید.
  . لطفاّ تغییرات درخواست شده از سوی داوران را در متن به صورت رنگی مشخص کنید و سئوالات داوران را در فایل  جداگانه که برای شما ارسال می شود، پاسخ دهید.

  · منابع: همه مقالات باید دارای منابع مورد استفاده باشند. نویسنده باید با جستجوی مناسب ادبیات مطمئن شود که به مطالعات جدید منتشر شده محلی رفرنس داده است. لازم است نویسندگان لیست رفرنس‌ها را با رفرنس های داخل متن اصلی مقاله کاملاً مقایسه نمایند.

  نشریه پرستاری ایران در حال حاضر از سیستم منبع نویسی ونکوور استفاده می‌کند و تمام مقالات ارسال شده به این مجله لازم است از این شیوه پیروی نمایند.

  منابع باید به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شده و مشخصات آن‌ها طبق مثال‌هایی که در انتهای این بخش ذکر شده است تکمیل گردد. ضروری است که نویسندگان منابع فارسی را به انگلیسی ترجمه نمایند. به این منظور، عنوان مقاله باید داخل کروشه [ ] قرار گیرد و کلمه Persian به انتهای همه رفرنس ها (اعم از مقاله، کتاب یا پایان نامه) اضافه شود تا فارسی بودن منبع مشخص شود. عنوان مجلات باید به صورت مخفف و ایتالیک نوشته شود. برای یافتن فهرست نام مختصر شده مجلات می‌توانید به آدرس http://www.nlm.nih.gov مراجعه کنید. در ذیل مثال‌هایی از نحوه نگارش رفرنس‌ها ذکر شده است:

 

  مقاله در یک ژورنال

  نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، حرف اول نام نویسنده (نویسندگان)، عنوان کامل مقاله، نام کوتاه شده مجله، سال انتشار، ( Volume )، شماره مجله، شماره صفحه (در صورتی که تعداد نویسندگان از 6 نفر بیشتر باشد، پس از نام نفر ششم از عبارت et al. استفاده شود).

  تنها کلمه اول عنوان و کلماتی که به طور نرمال با حروف بزرگ نوشته می‌شوند، Capital نوشته شوند.

  Smithline HA, Mader TJ ، Ali FM ، Cocchi MN. Determining pretest probability of DVT: clinical intuition vs. validated scoring systems. N Engl J Med. 2003 Apr 4; 21(2): 161-2

  کتاب

  نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، حرف اول نام نویسنده (نویسندگان)، عنوان کتاب، شماره چاپ (اگر چاپ اول نباشد)، شهر محل چاپ، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحه

  Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 3rd ed. St. Louis: Mosby; 2004.

 

  فصلی از کتاب

  نام خانوادگی نویسنده فصل (نویسندگان)، حرف اول نام نویسنده فصل (نویسندگان)، عنوان فصل، نام خانوادگی و نام نویسندگان کتاب، عنوان کتاب، شماره چاپ، شهر محل چاپ، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحه

  Blaxter PS, Farnsworth TP. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel JR, editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. P.165-78.

  پایان نامه

  نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده، عنوان کامل پژوهش. پایان نامه کارشناسی ارشد (دکتری) رشته، نام مرکز آموزشی، نام دانشگاه، شهر، سال انتشار.

  Nahas-Lopez V. Australian and Jordanian nursing students’ clinical encounters: a transcultural study. Unpublished PhD. Thesis, University of Sydney, Australia. 1997.

 

  مقاله ارائه شده در کنفرانس

  نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده، عنوان مقاله، اول نام editor ، عنوان کنفرانس، زمان کنفرانس، محل چاپ، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحه

  Anderson JC. Current status of chorion villus biopsy. In: Tudenhope D, Chenoweth J,editors. Proceedings of the 4th Congress of the Australian Perinatal Society; 1986: Brisbane, Queensland: Australian Perinatal Society; 1986: Brisbane, Queensland: Australian Perinatal Society; 1987. P.190-6.

 

  خلاصه مقالات کنفرانس‌ها

  Harris AH, editor. Economics and health: 1997: Proceedings of the 19th Australian Conference of Health Economists; 1997 Sep 13-14; Sydney, Australia; Kensington, N.S.W.: School of Health Services Management,University of New South Wales; 1998.


  نحوه درج مشخصات منابع الکترونیکی

  کتاب بر روی لوح فشرده(CD )

  Title of book on CD-ROM. Place of production ، producer; year. Based on ، Author/s or editors of book-title of book. Place of publication ، publisher; year. Title of CD-ROM series or database. e.g.: Martindale: The complete drug reference (book on CD-ROM). Englewood ، Co: Micromedex; 1999. Based on ، Parfitt K ، editor.

  Martindale: the complete drug reference. London ، pharmaceutical press; 1999. International Healthcare Series.

  مجله بر روی لوح فشرده(CD )

  Gershon ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry (Serial on CD-ROM) 1995; 52: 900-901.

  مجله در اینترنت

  Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: The ANA acts in an advisory role. Am J Nurs (serial on the Internet). 2002 Jun (cited 2002 Aug 12); 102(6): (about 3 p.). Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/jun/Wawatch.htm . Accessed December 25 ، 2002.

 

  تک نگاشت بر روی اینترنت

  Foley KM ، Gelband H ، editors. Improving palliative care for cancer (monograph on the Internet). Washington: National Academy Press; 2001 (cited2002Jul9). Available from: http://www.nap.edu/books/ 030974029/html/. Accessed Agust 21 ، 2001.

 

  صفحات خانگی و یا وب سایت‌ها

  Author/Editor/Organizations name. Title the page (hompage on the in Internet). Place of Publication: Publisher's name. (updated y m d cited y m d). Available from: (URL)

   بخشی از صفحات خانگی یا وب سایت‌ها

  American Medical Association (homepage on the Internet). Chicago: The Association; c1995-2002(updated 2001 Aug 23; cited 2002 Aug 12). AMA Office of Group Practice Liaison; (about 2 screens). Available from: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html. Accessed Jun 12 ، 2002.

 

  بانک اطلاعاتی در ا ینترنت (Open database)

  Who's Certified (database on the Internet). Evanston (IL): The Americal Board of Medical Specialists. C2000-(cited 2001 Mar 8). Available from: http://www.abms.org/newsearch.asp. Accessed October 5 ، 2001.

   بانک اطلاعاتی در اینترنت (Closed database)

  Jablonski S. Online Multiple Congenital Anomaly/Mental Retardation (MCA/MR) Syndromes(database on the Internet). Bethesda (MD): National Library of Medicine (US). C1999 (updated 2001 Nov 20; cited 2002 Aug 12). Available from: http://www.nlm.nih.gov/mesh/jablonski/syndrome /title.html. Accessed April 10 ، 2002.

   بخشی از بانک اطلاعاتی در اینترنت

  MeSH Browser (database on the Internet). Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2002-(cited 2003 Jun 10). Meta-analysis; unique ID: D015201; (about 3 p.). Available from: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html files updated weekly. Accessed Agust 23 ، 2003.

   برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به آدرس زیر مراجعه کنید:

  http://www.nim.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

 

  سایر اطلاعات

  نمونه غلط گیری: قبل از چاپ مقاله و برای اجتناب از هر گونه اشتباه یک نسخه از فایل مقاله جهت غلط گیری برای نویسنده مسئول ارسال می‌شود. تصحیحات باید به وضوح مشخص شده و بلافاصله به دفتر مجله ارسال شود.

  شکل مختصر شده کلمات و نمادها: فقط از مخفف‌های استاندارد استفاده کنید. از کاربرد مخفف‌ها در چکیده مقاله جداًاجتناب نمایید (مگر اسم ابزار پژوهش). فرم گسترده هر مخفف باید در اولین استفاده در متن، قبل از شکل مختصر شده بیاید مگر این که یک واحد استاندارد اندازه گیری باشد.

  تعارض منافع: نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه در قبال مقاله، یا بدست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به صورت مشخص بیان کنند. بیان واضح تعارض منافع منجر به رد شدن اتوماتیک مقاله نمی‌شود با این‌حال مایلیم از آن مطلع باشیم. چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله، قبل از تشکر اضافه شود:

  "هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است"

  هزینه چاپ: در این مجله هزینه ای برای چاپ مقاله دریافت نمی‌شود.

  فرآیند داوری توسط همتایان: تمامی‌ مقالات محرمانه تلقی شده و حداقل توسط دو داور که نام آن‌ها مشخص نمی‌باشد و توسط هیئت تحریریه انتخاب می‌شوند ارزشیابی می‌شوند. تصمیم سردبیر در رابطه با پذیرش، عدم پذیرش و یا نیاز مقاله به اصلاحات به محض مشخص شدن به اطلاع نویسنده مسؤول می‌رسد. چنانچه مقاله طبق معیارهای ذکر شده در این راهنمای نویسندگان کاملاً مورد قبول باشد برنامه ریزی چاپ آن برای اولین شماره ممکن مجله صورت می‌گیرد.

  نویسندگان محترم توجه داشته باشند که شورای نویسندگان در پذیرش، رد، انجام اصلاحات (با تأیید مولف) و یا ویرایش مقالات آزاد است. 

  مدت نگهداری مواد: پس از چاپ مقاله، کلیه کپی‌ها، نامه‌ها، کارهای هنری و دیسک‌های فشرده فقط برای مدت 6 ماه نگهداری می‌شود.

 

  فهرست کنترل نهایی

  نویسندگان باید مطمئن شوند که قبل از ارسال مقاله تمامی‌ نکات زیر را رعایت کرده اند:

  1- صفحه عنوان شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، آخرین درجه علمی، موسسه وابسته، آدرس پستی برای تماس‌های بعدی، آدرس پست الکترونیک، شماره تلفن و فاکس (همه موارد به زبان فارسی و انگلیسی)

  2- چکیده ساختار یافته به زبان فارسی و انگلیسی طبق معیارهای ذکر شده در راهنمای نویسندگان حداکثر در 300 کلمه

  3- نگارش منابع طبق راهنمای نویسندگان

  4- قراردادن جدول‌ها در انتهای مقاله

  5- حصول اطمینان در مورد عناوین جدول‌ها، شماره آن‌ها و عناوین تصاویر، عدم تکرار اطلاعات جدول‌ها در متن

  6- تصاویر و عکس‌ها همراه با عناوین آن‌ها

  7- نامه به سردبیر شامل منحصر بودن مقاله به این مجله با امضاء تمامی‌نویسندگان

  8- مشخص کردن منابع مالی و تعارض منافع در صورت وجود، به علاوه تائید مطالعه توسط کمیته اخلاقی موسسه مربوطه و کد اخلاق مطالعه.

 

  سردبیر :دکتر سودابه جولایی

  نشریه پرستاری ایران

  تلفن: 88671613-21-98

  پست الکترونیک: ijn@iums.ac.ir

  سایت: http://ijn.iums.ac.ir

 

 


دفعات مشاهده: 19122 بار   |   دفعات چاپ: 1205 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 339 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb