اعضاء‌هیئت تحریریه

 •       مدیر مسئول
              دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکویی  Email: oskouie.fiums.ac.ir
                                                               Email: fatemehoskouiegmail.com                     
 •      سردبیر
               دکتر سودابه جولایی      Email: joolaee.siums.ac.ir
                                                      Email: sjoolaeeyahoo.com  

​      معاون سردبیر
         دکتر فهیمه رنجبر     Email: Ranjbar.fiums.ac.ir   


شورای نویسندگان

 •   دکتر فضل الله احمدی: استاد دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری، عضو انجمن علمی‌ پرستاری ایران  Email: ahmadifmodares.ac.ir

     .    دکتر اختر ابراهیمی قاسمی: دانشگاه آدلفی آمریکا
         Email: aghassemi11gmail.com
 

 •   دکتر ویرجینیا براون: دانشکده علوم، واحد روانشناسی، دانشگاه اوکلند، نیوزلند

  Email: v.braunauckland.ac.nz

 •   دکتر زهره پارسایکتا: استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری، عضو هیأت مدیره انجمن علمی ‌پرستاری ایران

  Email: zparsasina.tums.ac.ir

 •   دکتر شایسته جهانفر: استادیار، اپیدمیولوژیست، دانشکده علوم بهداشتی، بخش بهداشت جامعه، دانشگاه مرکزی میشیگان، میشیگان، ایالات  متحده  آمریکا         Email: jahan2scmich.edu 
 •   دکتر محمد علی چراغی: استاد دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران         Email: mcheraghitums.ac.ir
 •   دکتر ولی الله حسنی: استاد گروه بیهوشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته بیهوشی ناحیه‌ای و پزشکی درد انجمن آسیا و اقیانوسیه
  Email: vhassaniyahoo.com

 •   دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکوئی: استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری، عضو مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و عضو انجمن علمی‌پرستاری ایران،
   
  Email: oskouie.fiums.ac.ir

 •   پروفسور جین رابینسون: دانشگاه ناتینگهام انگلستان،  Email jane.robinson2virgin.net

 •   پروفسور زین رابینسون ولف: دانشکده پرستاری و علوم بهداشتی، دانشگاه لاسال، فیلادلفیا، 
   Email: wolflasalle.edu

 •   دکتر فروغ رفیعی: استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و عضو انجمن علمی پرستاری
  Email: rafiee.fiums.ac.ir
    

 • دکتر فرخنده شریف: استاد دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

         Email : fsharifsums.ac.ir

 •     دکتر فریبا طالقانی: استاد دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

       Email: taleghaninm.mui.ac.ir

 •   دکتر حیدرعلی عابدی: دانشیار (بازنشسته) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، عضو هیأت علمی‌ دانشگاه آزاد خوراسگان Email: habedikhuisf.ac.ir

 •   دکتر عباس عباس زاده: استاد دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

       Email: aabaszadehkmu.ac.ir

 •   دکتر مسعود فلاحی خشکناب: دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، عضو هیأت مدیره انجمن علمی‌پرستاری ایران
  Email: fallahiuswr.ac.ir

 •   دکتر عیسی محمدی: استاد دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیأت مدیره انجمن علمی‌پرستاری ایران، مدیر گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس

        Email: mohamademodares.ac.ir

 •   دکتر محمود محمودی مجدآبادی: استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو گروه آمار هیئت ممتحنه و ارزشیابی

      Email: mahmoodimtums.ac.ir

 •   دکتر سادات سیدباقر مداح: استادیار (بازنشسته) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دبیر هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری

       Email: moniersadatyahoo.com

 •   دکتر منصوره یادآورنیکروش: دانشیار (بازنشسته) دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیأت برنامه ریزی و ارزشیابی رشته پرستاری، عضو فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ‌ایران

       Email: manynikyahoo.com

 •   دکتر فریده یغمائی: دانشیار(بازنشسته) دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، عضو هیأت مدیره انجمن علمی ‌پرستاری ایران

        Email: farideh_y2002yahoo.com


دفعات مشاهده: 4521 بار   |   دفعات چاپ: 1918 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 356 بار   |   0 نظرCAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb