جلد 16، شماره 36 - ( زمستان 1382 )                   جلد 16 شماره 36 صفحات 16-21 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (9402 مشاهده)

  ناآرامی و ناراحتی یکی از مشکلات شایع در بیماران مبتلا به سرطان است. ویژگی های فیزیولوژیک ناراحتی و ناآرامی به صورت افزایش در مصرف اکسیژن، تعداد تنفس، تعداد ضربان قلب، فشارخون و تنش عضلانی ظاهر می شوند. روش های مکمل غیردارویی همچون ماساژ می توانند موجب ایجاد راحتی و احساس آرامش و تغییر پاسخ های فیزیولوژیک گردند. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر ماساژ پا بر معیارهای فیزیولوژیک تن آرامی زنان مبتلا ء به سرطان صورت گرفته است.

  این پ ژ وهش بخشی از مطالعه کارآزمایی بالینی با کنترل از نوع متقاطع می باشد. واحدهای پژوهش به ترتیب طی سه روز متوالی هر یک در شرایط ماساژ پا (1) و (2) و بدون ماساژ پا قرار گرفتند.

  75 زن 18 سال به بالا، مبتلا ء به سرطان، تحت شیمی درمانی و پرتو درمانی و دارای درد در این پژوهش شرکت داده شدند. روش نمونه گیری در این پژوهش تدریجی بود و افراد با گمارش تصادفی در سه گروه الف، ب و ج قرار گرفتند.

  محیط پژوهش برای انجام این مطالعه بخش های سرطان (زنان) مجتمع بیمارستانی امام خمینی بود.

  یافته های پژوهش نشان دادند که اختلاف تعداد ضربان قلب، تنفس، فشارخون سیستول و دیاستول واحدها در شروع و خاتمه دو جلسه بدون ماساژ پا و ماساژ پا (1) و نیز ماساژ پا (1) و (2) (ب ه جز ء فشارخون سیستول و دیاستول) تفاوت معنی دار آماری داشت یعنی ماساژ پا بر کاهش تعداد ضربان قلب، تنفس، فشار خون سیستول و دیاستول واحدهای مورد مطالعه تأثیر داشته است . همچنین اختلاف تعداد ضربان قلب و تنفس واحدها در شروع و خاتمه دو جلسه ماساژ پا (1) و (2) تفاوت معنی دار آماری داشت ولی اختلاف فشار خون سیستول و دیاستول واحدها در شروع و خاتمه این دو جلسه تفاوت معنی داری را نشان نداد. و تکرار ماساژ تأثیر بیشتری بر تعداد ضربان قلب و تنفس بر جای گذاشته بود ولی تأثیر معنی داری بر فشار خون سیستول و دیاستول نداشته است. روند تغییرات متغیرهای مورد مطالعه در شروع و خاتمه هر یک از جلسات بدون ماساژ پا و ماساژ پا (1) و (2) معنی دار بود ( 000/0 P< ) و تغییرات هر سه متغیر روندی رو به کاهش داشت.

  براساس این یافته ها پرستار می تواند از ماساژ جهت افزایش احساس آرامش و کاهش پاسخ های فیزیولوژیک بیمار استفاده کند. پیشنهاد می شود تحقیقات مشابه در مردان و کودکان و سایر بیماری ها صورت گیرد.

متن کامل [PDF 112 kb]   (1880 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۸۵/۱۰/۵