جلد 21، شماره 54 - ( تابستان 1387 )                   جلد 21 شماره 54 صفحات 93-103 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استاديار
چکیده:   (8991 مشاهده)

  زمینه و هدف: آموزش بالینی یکی از ارکان اساسی در برنامه ریزی آموزشی پرستاری است. یکی از مباحث بسیار مهم و تأثیرگذار بر کل فرآیند آموزش بالینی توجه به موضوع ارزشیابی است. امروزه روش های نوین ارزشیابی همانند"بارس" با توجه به ساختار ویژه ای که بر روی عملکرد یا رفتارهای مورد انتظار در یک شغل خاص دارند می‌توانند در جهت ارتقاء کیفیت آموزش مؤثرتر از روش های سنتی عمل نمایند. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان تأثیر به کارگیری روش ارزشیابی "بارس" توسط مربیان پرستاری بر مهارت‌های مدیریتی دانشجویان پرستاری بوده است.

  روش بررسی: این پژوهش به صورت نیمه تجربی انجام شده که در آن 60 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی در دو گروه کاملاًٌ همسان شاهد و مورد قرار داده شدند.در یک نیمسال تحصیلی (یک دوره کارآموزی)، ابتدا گروه شاهد توسط مربیان خود آموزش دیده و در انتهای نیمسال ارزشیابی شدند. سپس در ترم تحصیلی بعد توسط همان مربیان در گروه شاهد، روش "بارس"؛ با عطف بر رفتارهای ویژه و خاص کار آموزی مدیریت پرستاری در گروه مورد برای آموزش و ارزشیابی به کار گرفته شد. سپس با استفاده از چک لیست بررسی مهارت‌های مدیریتی، عملکرد دانشجویان به صورت دو سوکور اندازه گیری و دو گروه با هم مقایسه و داده ها با برنامه SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: مقایسه مهارت‌های مدیریتی در دو گروه دانشجویان با استفاده از آزمون تی مستقل ) 005/0 = P ) تفاوت معنی دار نشان داد. به صورتی که میانگین نمره مهارت مدیریتی دانشجویان از 83/83 در گروه شاهد به 41/113 در گروه آزمون افزایش یافته است. بدین ترتیب نتایج به دست آمده نشان دادند که به کارگیری روش "بارس" برای ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری در بهبود مهارت های مدیریتی دانشجویان مؤثر است.

  نتیجه گیری: با توجه به رسالت مهم آموزش بالینی، به کارگیری روش "بارس" برای ارزشیابی می‌تواند رفتارهای خاص و مورد انتظار از عملکرد دانشجویان را در کارآموزی مدیریت پرستاری بهتر از روش‌های سنتی بسنجد و در نهایت سبب ارتقاء کیفیت آموزش بالینی شود.

متن کامل [PDF 140 kb]   (1398 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۸۸/۶/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۳/۶/۳ | انتشار: ۱۳۹۳/۶/۳