جلد 25، شماره 79 - ( دی 1391 )                   جلد 25 شماره 79 صفحات 1-11 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران. (*نویسنده مسئول) ، mnadi@khusif.ac.ir
چکیده:   (8681 مشاهده)

  زمینه و هدف: معنویت و مولفه های آن به دلیل تاثیر بر سازه های روانشناختی و قابلیت اثرگذاری بر عملکردهای سازمانی در سال های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین مولفه های مذهبی/ معنوی با سلامت روان و امید به آینده در کارکنان بیمارستان است.

  روش بررسی: پژوهش حاضر یک پژوهش مقطعی- همبستگی بود که جامعه آماری را کارکنان بیمارستانهای دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز (4000 نفر) در پاییز 1389 تشکیل دادند که از بین آنها 250 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه امید به آینده ، سلامت روان و همچنین ابعاد های مذهبی – معنوی شامل پنج مؤلفه (بهزیستی وجودی، انگیزه پرستش و سازگاری، تعالی معنوی، حمایت مذهبی و اعمال و نگرش مذهبی) جمع آوری و از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام با استفاده از SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

  یافته ها: بین مولفه های بهزیستی وجودی با امید به آینده، انگیزه پرستش و سازگاری با امید به آینده و سلامت روان با امید به آینده رابطه معناداری وجود داشت(01/0 P< ). همچنین تمام مولفه های مذهبی- معنوی دارای همبستگی معناداری با سلامت روان بودند(01/0 P< ). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز حاکی از آن بود که در گام اول انگیزه پرستش با ضریب تعیین 5 درصد، در گام دوم انگیزه پرستش همراه با سلامت روان با ضریب تعیین 4/6 درصدی، در گام سوم انگیزه پرستش همراه با سلامت روان و بهزیستی وجودی با ضریب تعیین 1/9 درصدی و در گام چهارم ترکیب انگیزه پرستش همراه با بهزیستی وجودی با ضریب تعیین 9/8 درصدی با امید به آینده دارای رابطه چندگانه معنادار هستند.

  نتیجه گیری کلی: شواهد به دست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که انگیزه پرستش همراه با بهزیستی وجودی به ترتیب مهمترین ابعاد مذهبی- معنوی هستند که به همراه سلامت روان بر امید به آینده موثرند.

واژه‌های کلیدی: مذهب، معنویت، سلامت روان، امید، کارکنان
متن کامل [PDF 325 kb]   (5598 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۳/۶/۳ | انتشار: ۱۳۹۳/۶/۳