جلد 24، شماره 74 - ( اسفند 1390 )                   جلد 24 شماره 74 صفحات 20-27 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


مربی گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران(*مولف مسئول) ، mseyedoshohadaei@tums.ac.ir
چکیده:   (12714 مشاهده)

  زمینه و هدف: همگام با پیشرفت های علمی اخیر در زمینه درمان زخم، پانسمان های مدرن با بهره گیری از تکنولوژی و دانش روز طراحی و تولید شدند. چنین پانسمان هایی می‌توانند با حفظ و کنترل رطوبت زخم در کنار سایر شرایط، محیط مناسب ی را برای درمان مرطوب زخم فراهم نمایند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر دو روش پانسمان خشک و مرطوب بر بهبود زخمهای سوختگی بوده است.

  روش بررسی : این پژوهش نیمه تجربی و روش نمونه گیری مستمر و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه بوده است. حجم نمونه نهایی 60 نفر بیمار بستری در مرکز سوختگی شهید مطهری با سوختگی درجه دو با سطح سوختگی کمتر و مساوی 10 درصد در هر دو دست یا هر دو پا بود. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و چک لیست مشاهدات بود . یک قسمت از ناحیه سوخته با استفاده از روش پانسمان خشک طبق روتین بیمارستان و بخش دیگر آن با استفاده از پانسمان مرطوب N-A ultra پانسمان می‌شد. میزان و مدت بهبودی در روزهای سوم، هفتم، سیزدهم و بیست ویکم مشاهده و ثبت می‌شد. روش‌های آمار توصیفی و آزمون t زوج جهت تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز با استفاده از SPSS نسخه 13 انجام شد.

  یافته ها : میانگین نمرات درجه بهبودی در دو روش اختلاف معنی داری را نشان داد (001/0 > P ). یافته های پژوهش نشان داد که میانگین مدت بهبودی در روش مرطوب 11روز و در روش خشک 14روز بوده است (004/0= P ).

  نتیجه گیری کلی: با توجه به نتایج پژوهش، استفاده از پانسمان های مرطوب در درمان زخم های سوختگی قابل تو صیه است.

متن کامل [PDF 225 kb]   (8492 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1391/1/14 | پذیرش: 1392/10/15 | انتشار: 1392/10/15