جلد 24، شماره 72 - ( آبان 1390 )                   جلد 24 شماره 72 صفحات 18-28 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران(*نویسنده مسئول) ، Fkermansaravi@yahoo.com
چکیده:   (8017 مشاهده)

  زمینه و هدف : شناخت نقاط قوت و ضعف محتوای ارزشیابی، به مدیران آموزشی کمک می کند تا امکان اصلاح وارتقاء کیفیت ارزشیابی را فراهم کنند. هدف از این مطالعه تعیین مهم ترین اولویت های ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان و اساتید است که در عملکرد یک مدرس باید مورد توجه قرار گیرد.

  روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی در نیمه دوم سال تحصیلی 88- 87 روی کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان (245 نفر) و اساتید دانشکده (26 نفر) انجام شد. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته که در زمینه مهارت های تدریس، ویژگی های فردی استاد، مهارت های ارتباطی، مهارت های ارزشیابی و رعایت اصول و قوانین آموزشی تنظیم شده بود جمع آوری شد. برای بیان یافته ها از توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل داده ها از آزمون های t و نرم افزار SPSS نسخه شماره 13 استفاده شد.

  یافته ها: مهم ترین اولویت از دیدگاه اساتید و دانشجویان به ترتیب در حیطه مهارت های تدریس، تسلط استاد و ایجاد انگیزه و مشارکت دانشجویان در مباحث درسی بوده است. میانگین نمرات دو گروه در برخی از گزینه ها از جمله تسلط استاد (02/0= P )، مشارکت دانشجویان (01/0= P ) و ارائه مطالب جدید (007/0= P ) تفاوت آماری معنی داری داشته است. در بخش ویژگی های فردی، شیوه بیان و تفهیم مطالب، در بخش مهارت های ارتباطی، احترام به دانشجو، در بخش مهارت های ارزشیابی، برگزاری امتحان جامع و دقیق در پایان ترم، در بخش اصول و قوانین آموزشی، رعایت موضوع درس طبق برنامه و منابع و شروع و اتمام درس بر اساس برنامه زمانی مدون بیشترین میانگین را کسب نمودند. میانگین نمرات در حیطه های مهارت های تدریس، ویژگی های فردی و مهارت های ارزشیابی در دو گروه تفاوت معنی داری داشته است (01/0= P ).

  نتیجه گیری کلی: با توجه به این که نظرات اساتید و دانشجویان در خصوص برخی از ملاک های ارزشیابی اساتید، تفاوت معنی داری داشته است به نظر می رسد طراحی یک فرم منطبق با نظرات اساتید و دانشجویان ضروری است. بعلاوه توجه اساتید پرستاری به اولویتهای تعیین شده می‌تواند کیفیت تدریس و رضایت دانشجویان را ارتقاء دهد.

متن کامل [PDF 210 kb]   (1886 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۰/۱۱/۳ | پذیرش: ۱۳۹۳/۶/۳ | انتشار: ۱۳۹۳/۶/۳